Till startsidan
Första salvan för provbrytningen i Mertainen.

LKAB Kimit

LKAB Kimit producerar årligen drygt 20 000 ton sprängmedel vilket motsvarar ca 35 % av Sveriges totala produktion.

LKAB:s behov av högkvalitativa, effektiva och pålitliga sprängämnen i gruvorna var upprinnelsen till bildandet av Kimit AB 1975. LKAB är största kunden och står för 80 % av beställningarna. Övriga kunder finns inom gruv- och anläggningsindustrin i främst Sverige och Finland. Produktionen sker i Kiruna och bolaget ingår sedan 2003 i LKAB Berg & Betong-koncernen.

LKAB Kimit tillverkar två typer av vattenresistenta emulsionssprängämnen, Kimulux SS och Kimulux R, som pumpas in i sprängborrhålen med laddtruckar. Kimulux SS används vid ortdrivning, väg- och tunnelbyggen, medan Kimulux R är speciellt framtaget och anpassat för uppåtriktad sprängning som i fallet med LKAB:s skivrasbrytning.

LKAB Kimit är ett helägt dotterbolag till LKAB Berg & Betong