Till startsidan
Förstärkning genom bultning i LKAB´s Kirunagruva. Kirunabulten.

Bergarbeten

Den största delen av bergarbeten vi utför är den bergförstärkning som vi levererar främst till LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna.

Genom det kompletta program för berg och betong som vi erbjuder kan vi bedriva en effektiv bergförstärkning. Vi krossar ballasten till den sprutbetong som används vid arbetet. Sprutbetongen tillverkar vi i våra egna betongfabriker där vi också bedriver forskning och utveckling för att få en så kvalitativ produkt som möjligt.

Vi utför också ortdrivning och är en konkurrenskraftig leverantör av losshållningsarbeten.