Till startsidan
Betongstation i Malmberet

Betong

Våra moderna betongfabriker i Kiruna och Malmberget har den högsta produktionskapaciteten i Sverige. Vi är även en av världens största producenter av sprutbetong.

All betong som används vid bergförstärkningen i LKAB:s gruvor tillverkas av oss vid våra betongfabriker i Kiruna och Malmberget. Tillsammans producerar fabrikerna årligen cirka 200 000 kubikmeter betong vilket motsvarar 10 procent av den totala betongproduktionen i Sverige.

All betongtillverkning sker enligt SFF:s kvalitetssystem, vilket innebär att våra betongfabriker är så kallade klass 1-fabriker.

Vår huvudsakliga kund är LKAB som köper cirka 80 procent av vår årliga betongtillverkning men försäljning sker även till andra entreprenörer som till exempel NCC, Skanska och finska Lemminkäinen samt direkt till privatpersoner.

LKAB Berg & Betong har cirka 100 anställda på betong- och bergsektionen, 70 i Kiruna och 30 i Malmberget.