Till startsidan
Mobil krossanläggning vid Gruvberget

Om oss

LKAB Berg & Betong är en ledande koncern med fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillsammans med våra dotterbolag LKAB Mekaniska och LKAB Kimit erbjuder vi ett komplett program för berg- och betongarbeten. Vi levererar en helhet baserad på erfarenhet och spetskunskap.

Vi levererar viktiga funktioner till vår största kund LKAB som äger bolaget till 100 %. Vi utför bergförstärkning och ortdrivning i LKAB:s underjordsgruvor, bryter och anrikar malm i LKAB:s dagbrottsgruvor samt krossar mineralprodukter (tillsatsmaterial) som används vid pelletstillverkning. Vi krossar och förädlar även järnmalmsprodukter samt förädlar gråberg till grus och makadam för betongballast och anläggning. Vi tillverkar cirka 280 000 kubikmeter betong per år och är världens största producent av sprutbetong. Verksamheten är koncentrerad till Malmfälten men marknadsområdet sträcker sig över hela Sverige och övriga Norden.

I dotterbolaget LKAB Mekaniska AB driver vi en av Sveriges största mekaniska verkstäder med inriktning på stålkonstruktion, service och underhåll.

Sedan 2003 ingår även dotterbolaget LKAB Kimit AB i koncernen, bolaget är Sveriges näst största tillverkare av sprängmedel som i huvudsak levereras till LKAB.

Vår styrka är vår breda erfarenhet och kunskapsnivå, inom många av våra verksamhetsområden är vi ledande i Sverige och även i Norden.