Till startsidan
Borraggregat i LKAB Kirunagruva. Ortdrivning. Borrare Emma Kiviniemi

Ortdrivning

Vi har en ortdrivningsentreprenad i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna. Uppdraget består av att driva ca 3 000 ortmeter per år som sedan levereras som färdigställda tillredningsortar till LKAB.

För att kunna bryta malm under jord måste man bygga transportvägar, tunnlar i berget som kallas orter. Att på detta sätt förbereda nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning kallas tillredning. En tillredningsort sprängs rätt genom malmkroppen och kan vara upp till 130 meter lång. Vid behov förstärks väggar och tak i orten med bultar, nät och sprutbetong.