Till startsidan

Krossning

Vid malmbrytning uppstår stora mängder gråberg som biprodukt. Vi tillvaratar det gråberget och krossar ner det till ett flertal olika fraktioner. Det krossade gråberget används sedan till betong- och asfaltstillverkning samt till diverse anläggningsprojekt.

Vi har egna krossanläggningar på LKAB:s industriområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Där krossar vi allt från gråberg och tillsatsmedel till pelletsfines. Årligen krossar vi totalt cirka 15 miljoner ton.

Ballast

Traditionellt används naturgrus vid framställning av betong men då det är en ändlig resurs använder vi bergkross som ballastmaterial. Denna ballast krossar vi av gråberg vid våra krossanläggningar.

Tillsatsmedel

Vid våra anläggningar krossar vi även de tillsatsmaterial som används vid LKAB:s pelletsproduktion, det vill säga dolomit, kalk, olivin och kvartsit. Dolomiten losshåller vi från LKAB:s dagbrott i Masugnsbyn.

Pelletsfines

På uppdrag av LKAB krossar vi sekunda pellets till pelletsfines som är en efterfrågad produkt på världsmarknaden. Vi krossar cirka 800 000 ton pelletsfines per år.

Järnmalmsballast

En del malmkvaliteter är svårmalda i anrikningsverkets kvarnar samtidigt som den har egenskaper som gör den lämpad för andra användningsområden, denna malm plockas därför ut ur processen och körs till krossen. Den hårda malmen krossas först, därefter magnetsepareras det krossade materialet för att erhålla högt järninnehåll och densitet. Slutligen siktas den i ett flertal fraktioner och den färdiga produkten levereras som lös ballast eller som ballast för tillverkning av tungbetong. Tungbetongen används ttill exempel som hölje till gasledningar i Östersjön då den har unika egenskaper lämpat för detta. Den står även emot strålning i högre utsträckning än annan betong. Denna produkt säljs av LKAB Minerals.